Obstarávání dokladů

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

15
Nevíte co dělat ?

Získejte bezplatné poradenství

Nechte nás spravovat všechny vaše dokumenty

Mezinárodní cestování vyžaduje širokou škálu dokumentů. V dnešním hektickém životním stylu může být obtížné shromáždit a shromáždit všechny dokumenty z různých institucí, jako jsou vysoké školy, univerzity, pracoviště a další. Y-Axis zjednodušuje vaše pořizování dokumentů pomocí komplexní služby pořizování dokumentů navržené pro pohodlí.

Naše služby pořizování dokumentů zahrnují:

 • Přepisy z univerzity/vysoké školy
 • Kopie sylabu z univerzity/vysoké školy
 • Duplicitní známky z univerzity/vysoké školy
 • Povolávací certifikát z univerzity
 • Překlad
O službách nákupu dokumentů osy Y
 • Přepisy z univerzity/vysoké školy: Y-Axis shromáždí zapečetěné přepisy z vaší univerzity/vysoké školy v závislosti na umístění a pravidlech univerzity/vysoké školy. Požádáme vaším jménem instituci spolu s požadovanými dokumenty. Pro autonomní instituce získáme další potvrzení ředitelem / kontrolorem zkoušek příslušné instituce v závislosti na umístění a pravidlech vysoké školy.
 • Sylabus Kopie z univerzity / vysoké školy: Y-Axis obdrží kopii sylabu od příslušné univerzity/vysoké školy v závislosti na umístění a pravidlech univerzity/školy. Jako doklad o absolvování studia v předmětech uvedených ve známkovém listu pro imigrační nebo vyšší studium nebo pro žádost o zaměstnání může být vyžadována stará kopie sylabu. Kopii sylabu budeme sledovat a získáme z univerzitní knihovny nebo z jakéhokoli jiného zdroje. Budete nám muset poskytnout písemné zmocnění k setkání s příslušnou vzdělávací institucí a služba je podmíněna přijetím žádosti.
 • Duplicitní listy značek z univerzity / vysoké školy: Oddělení Y-Axis Concierge obdrží duplicitní listy známek od příslušné univerzity/vysoké školy v závislosti na umístění a pravidlech univerzity/vysoké školy. Duplikáty známek lze získat na univerzitě/vysoké škole, kde uchazeč ukončil promoci / postgraduální / doktorandské studium. Formulář přihlášky musí být řádně vyplněn a předložen spolu s podpůrnými dokumenty v kanceláři matriky příslušné univerzity/vysoké školy. Spolu s přihláškou je třeba předložit čestné prohlášení žadatele o ztrátě původního listu známek. Na několika univerzitách/vysokých školách může být vyžadována kopie FIR z nejbližší policejní stanice. K zastupování žadatele v této záležitosti může být požadováno autorizační dopis od žadatele ve prospěch osy Y. Několik univerzit stanoví, že žádost musí být vyplněna a podepsána žadatelem. V takových případech Y-Axis obdrží formulář žádosti z univerzity / vysoké školy a odešle vám jej.
 • Duplicitní osvědčení o svolání / titulu z univerzity: Oddělení Y-Axis Concierge obdrží duplicitní listy známek od příslušné univerzity/vysoké školy v závislosti na umístění a pravidlech univerzity/vysoké školy. Duplicitní diplomy lze získat na univerzitě/vysoké škole, kde uchazeč ukončil promoci / postgraduální studium / doktorát. Spolu s přihláškou je třeba předložit následující dokumenty:
 • Kopie FIR z nejbližší policejní stanice: Stížnost potvrzující, že certifikáty byly ztraceny/neumístěny, musí být podána na nejbližší policejní stanici a kopie FIR musí být předložena spolu s formulářem žádosti.
 • Před úředníkem soudu/přísežným komisařem dané jurisdikce musí být učiněno čestné prohlášení o tom, že žadatel ztratil osvědčení.
 • Dva inzeráty v místních novinách uvádějící, že žadatel ztratil diplom.
 • Autorizační dopis od žadatele ve prospěch osy Y k zastupování žadatele. Na základě výše uvedeného je nutné řádně vyplnit přihlášku a spolu s výše uvedenými dokumenty ji odevzdat na matriku příslušné univerzity.
 • Překlad:Oddělení Y-Axis Concierge získá překlad od autorizovaného a licencovaného překladatele. Přeložíme z jakéhokoli jazyka do jakéhokoli. Musíte poskytnout jasnou (čitelnou) naskenovanou kopii dokumentů, které je třeba přeložit.
Smluvní podmínky osy Y
 • Rozhodnutí o vydání přepisů a čas potřebný k procesu bude rozhodovat pouze univerzita / rada / vysoká škola. Y-Axis nenese odpovědnost, pokud univerzita zabere více času, než je očekávaný časový rámec.
 • Y-Axis nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo zamítnutí žádosti o přepis ze strany univerzity / rady / koleje a jakékoli změny v univerzitním poplatku a požadovaných dokumentech.
 • Y-Axis nenese odpovědnost, pokud Univerzita požaduje ověření originálů certifikátů/opětovné předložení stejných dokumentů.
 • Pokud univerzita/předsednictvo/škola shledá, že dokumenty jsou falešné, musí klient čelit právním krokům přijatým univerzitou/předsednictvem/školou. Y-Axis nenese v žádném takovém případě odpovědnost.
 • Klient souhlasí a souhlasí s tím, že bude nést mezinárodní kurýrní poplatky, pokud požaduje zaslání dokumentů na jeho zahraniční adresu.
 • Y-Axis nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození kurýrního balíku s přepisy / originálními dokumenty.
 • Z jakéhokoli důvodu, pokud potřebujeme provést více návštěv na univerzitách (kromě dvou návštěv za účelem předložení a vyzvednutí), musíte zaplatit 50 % servisního poplatku a kompletní cestovní náklady.
 • Pokud zničíte zapečetěnou obálku s univerzitními přepisy, musíme požádat o novou sadu a vy budete muset nést veškeré poplatky.
 • Pokud žadatel neposkytne potřebné dokumenty pro vyzvednutí duplikátů značkových listů / svolávacího certifikátu, pak Y-Axis nenese žádnou odpovědnost za časový rámec a poplatky nebudou vráceny, pokud tato osoba odebere služby.
 • Jakmile bude překlad dokončen, sdílíme s vámi jeho elektronickou kopii ke kontrole. Po potvrzení zašleme tištěnou kopii na vaši indickou adresu bez jakýchkoli poplatků za kurýrní služby. Pokud je adresa v zámoří, budete muset zaplatit dodatečné poplatky.
 • V žádném z výše uvedených případů nebudou servisní poplatky zaplacené společnosti Y-Axis vráceny.

Přihlaste se k bezplatné odborné konzultaci

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

15
Nevíte co dělat ?

Získejte bezplatné poradenství