Austrálie Business Visa

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

15
Nevíte co dělat ?

Získejte bezplatné poradenství

Odborná podpora pro vaše obchodní vízum do Austrálie

Jako jeden z nejrozvinutějších světových trhů nabízí Austrálie velký prostor pro růst podniků. Australské obchodní vízum je perfektním řešením pro jednotlivce, kteří chtějí cestovat do Austrálie služebně. S našimi rozsáhlými zkušenostmi s australskou imigrací je Y-Axis vaší nejlepší sázkou na vytvoření žádosti o vízum s nejvyšší šancí na úspěch.

Pokud chcete navštívit Austrálii za obchodními účely, musíte požádat o australské obchodní vízum. Toto dočasné vízum, známé také jako podtřída 600 nebo obchodní návštěvnické vízum, je určeno na pomoc organizacím a sdružením s obchodními zájmy a sdruženími v Austrálii.

Požadavky na způsobilost

Chcete-li požádat o toto vízum, musíte mít legitimní důvod cestovat do Austrálie za obchodními účely a během podávání žádosti o vízum musíte být mimo Austrálii a čekat na rozhodnutí.

 Musíte splnit požadavky na zdraví a charakter.

Musíte mít dostatek finančních prostředků, abyste se během pobytu v Austrálii uživili.

Požadované dokumenty
 • Pozvánka od hostitelské organizace
 • Registrační údaje, pokud se účastníte konference
 • Dopis od zaměstnavatele s uvedením účelu vaší návštěvy
 • Podrobnosti o itineráři cesty a pobytu a informace o vašich australských obchodních kontaktech
 • Doklad o zaměstnání a odborné kvalifikaci
 • Doklad o předchozím kontaktu s australskými podniky

Typy australských obchodních a investičních víz

Obchodní víza se udělují majitelům podniků, kteří jsou ochotni provozovat stávající nebo nový podnik v Austrálii. Dělí se na:

 • Obchodní inovační a investiční vízum (podtřída 888) – trvalé
 • Obchodní inovační a investiční vízum (podtřída 188) – prozatímní
 • Majitel firmy (podtřída 890)
 • Vízum pro obchodní talenty (podtřída 132) – trvalé
 • Vízum pro vlastníka firmy sponzorované státem nebo územím (podtřída 892)
 • Investorské vízum sponzorované státem nebo územím (podtřída 893)
Doba zpracování

O toto vízum lze požádat online a doba zpracování je přibližně 10 dní.

Australské obchodní vízum je platné pouze po omezenou dobu. Vízum je platné po dobu 12 měsíců. Austrálii můžete navštívit až na tři měsíce po celou dobu platnosti.

Poplatky za žádost o obchodní vízum do Austrálie

Typ víza

Náklady na víza

Obchodní inovace a investiční vízum (podtřída 888)

2,935 AUD

Obchodní inovační a investiční vízum (podtřída 188) – prozatímní

6,085 AUD

Majitel firmy (podtřída 890)

2,495 AUD

Vízum pro obchodní talenty (podtřída 132) – trvalé

7,855 AUD

Vízum pro vlastníka firmy sponzorované státem nebo územím (podtřída 892)

2,450 AUD

Investorské vízum sponzorované státem nebo územím (podtřída 893)

1,397 AUD

Co můžete dělat s vízem pro obchodní návštěvy?

Zahájit obecné obchodní nebo zaměstnanecké dotazy.

Uzavřete novou obchodní smlouvu nebo obnovte starou.

Vyšetřujte, vyjednávajte, kontrolujte nebo uzavírajte obchodní smlouvu.

V Austrálii nesmíte pracovat ani poskytovat služby žádné firmě.

Nemůžete prodávat žádné zboží ani služby.

Jak vám může osa Y pomoci?
 • Poradí vám, jaké papíry budou k vízu potřeba
 • Poradí vám, jak je třeba prokázat finanční prostředky potřebné na vízum
 • Dokončete proces aplikace
 • Zkontrolujte své dokumenty potřebné k žádosti o vízum
 • Pomůže vám připravit se na vízový pohovor v případě, že je vyžadován

Přihlaste se k bezplatné odborné konzultaci

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

15
Nevíte co dělat ?

Získejte bezplatné poradenství

Hledáte inspiraci

Prozkoumejte, co říkají globální Indové o ose Y při utváření jejich budoucnosti

Často kladené otázky

Kolik stojí obchodní vízum do Austrálie?
šipka-doprava-výplň
Jaká jsou kritéria způsobilosti pro získání australského obchodního víza?
šipka-doprava-výplň
Jaká je doba zpracování potřebná pro obchodní víza do Austrálie?
šipka-doprava-výplň
Co mohu dělat s obchodním vízem do Austrálie?
šipka-doprava-výplň
Jak dlouho mohu zůstat v Austrálii s obchodním vízem pro Austrálii?
šipka-doprava-výplň