Německo závislé vízum

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

15
Nevíte co dělat ?

Získejte bezplatné poradenství

Německé vízum pro rodinné setkání

Německá vláda umožňuje imigrantům ze zemí mimo EU, kteří v zemi pracují, dočasně nebo trvale přivést své rodinné příslušníky do země.

Německá vláda podporuje sjednocení rodin a umožňuje imigrantským pracovníkům přivést své rodinné příslušníky dočasně nebo trvale. Mají pro to speciální vízum známé jako německé vízum pro rodinné setkání.

Požadavky na udělení víza:

Pracovníci z řad přistěhovalců, kteří chtějí přivézt své rodinné příslušníky do Německa, musí splňovat následující podmínky:

 • Mít dostatečný příjem na živobytí je i jejich rodinu
 • Mít dostatek finančních prostředků na zajištění bydlení pro rodinu
 • Členové rodiny musí mít základní znalost německého jazyka
 • Děti musí být mladší 18 let
 • Mít povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu nebo modrou kartu EU
 • Mějte dostatečné zdravotní pojištění pro ně a jejich rodinné příslušníky
výjimky:
 • Váš manžel/manželka nebo partner/ka nebude potřebovat vízum ani znalost němčiny, aby mohl přijet do země za následujících podmínek:
 • Máte modrou kartu EU
 • Pracujete v Německu jako vědecký pracovník nebo jste vysoce kvalifikovaný pracovník
 • Váš partner má vysokoškolské vzdělání

Požadované dokumenty

Doklad o ubytování – prokazující, že německý občan má ve svém domě dostatek místa pro žadatele.

Doklad o znalostech německého jazyka uchazeče minimálně na úrovni A1.

Požadavky na sponzorování manžela / manželku / registrovaného partnera

 • Osvědčení zahraničního úředníka o matričním nebo oddacím listu, přeložené do němčiny a legalizované německým velvyslanectvím
 • Je-li manžel/manželka německé státní příslušnosti, musí být zaslána kopie pasu německého manžela/manželky a průkaz totožnosti.
 • Pokud je manžel/manželka neněmecká osoba žijící v Německu, musí mít doklad o zákonném pobytu a také cestovní pas.

Požadavky na sponzorování dětí

 • rodný list
 • Doklad o státní příslušnosti dítěte
 • Doklad o rodiči žijícím v Německu, který má právo na péči a péči

Přivézt závislé děti do Německa

V závislosti na věku dětí se mohou změnit podmínky pro jejich přivezení do Německa.

Nezletilé děti

Oba rodiče musí mít bydliště v Německu, aby bylo jejich dítě převezeno. Osamělý rodič ve výhradní péči a péči o své nezletilé dítě má naopak povoleno přivézt dítě do Německa.

Dospělé děti

Dítě nesmí být vdané, aby mělo nárok na vízum pro rodinné setkání. Stále však může žádat o jiný druh víza, jako je německé návštěvní nebo turistické vízum, studentské vízum ke studiu v Německu nebo pracovní vízum k práci v Německu.

Práce na rodinné vízum:

Každá dospělá osoba, která přijede do Německa na vízum pro sloučení rodiny, bude moci pracovat podle německého práva. Existuje však několik podmínek, které musí příbuzný, ke kterému se připojují, splňovat:

 • Musí mít povolení k pobytu, které opravňuje k zaměstnání
 • Musí mít modrou kartu EU
 • Musí to být vysoce kvalifikovaný člověk nebo být zaměstnán jako výzkumný pracovník
Doba zpracování víza:

Doba zpracování víz pro sloučení rodiny může trvat několik týdnů až několik měsíců. To závisí na tom, kdy je po podání žádosti naplánována schůzka na pohovor na německém velvyslanectví.

Jak vám může pomoci osa Y
 • Poradí vám s dokumentací, která bude k vízu potřeba
 • Poradí vám, jak je třeba prokázat finanční prostředky potřebné na vízum
 • Pomůže vám dokončit proces žádosti
 • Zkontrolujte své dokumenty potřebné k žádosti o vízum

Přihlaste se k bezplatné odborné konzultaci

Šipka dolů
Šipka dolů
Šipka dolů

I akceptovat Obchodní podmínky

15
Nevíte co dělat ?

Získejte bezplatné poradenství

Hledáte inspiraci

Prozkoumejte, co říkají globální Indové o ose Y při utváření jejich budoucnosti

Často kladené otázky

Jsem z Indie. Potřebuji vízum pro sloučení rodiny, abych se mohl připojit k manželovi v Německu?
šipka-doprava-výplň
Kolik stojí německé vízum pro setkání rodin?
šipka-doprava-výplň
Mohu pracovat v Německu na vízum pro sloučení rodiny?
šipka-doprava-výplň
Kdo musí žádat o vízum pro závislé osoby nebo o vízum pro sloučení rodiny?
šipka-doprava-výplň
Potřebuji německé vízum pro sloučení rodiny?
šipka-doprava-výplň