Agenda australského summitu: V Austrálii je k dispozici více pracovních míst

Australský migrační program bude také figurovat na předním místě dvoudenního programu.

Australský imigrační program je nastaven tak, aby pokryl potenciál vytváření pracovních míst v rámci energetické transformace a nastínil megatrendy formující pracovní místa budoucnosti.

Na pořadu jednání budou také příležitosti ke zvýšení účasti pracovní síly.

Okamžitě a zdarma zjistěte svou způsobilost prostřednictvím kalkulačky imigračních bodů osy Y-Austrálie.