Austrálie začíná vyřizovat víza pro kvalifikované pracovníky

Ministerstvo vnitra se zavázalo zajistit, že žádosti o víza budou vyřízeny včas.

Současná zpoždění mají dopad na podniky bez zaměstnanců, a proto DHA tato víza zpracuje.

Australská vláda uvolňuje migraci podporovanou zaměstnavateli pro všechna kvalifikovaná povolání.

Spočítejte si svou způsobilost pomocí kalkulačky imigračních bodů osy Y pro Austrálii.